Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej nowe kasyna online znajdującej się pod adresem www.nowepolskiekasyna.pl.

Traktujemy Państwa prywatność poważnie i zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych, które nam Państwo przekazują. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy, chronimy i udostępniamy Państwa dane osobowe.

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach lub usługach. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, zamieścimy zmienione zasady na naszej stronie internetowej i zaktualizujemy datę „Ostatnia aktualizacja” na górze tej strony.

Informacje, które zbieramy

Zbieramy dane osobowe od Ciebie, gdy dobrowolnie podasz je nam za pośrednictwem naszej strony internetowej. Rodzaje danych osobowych, które możemy zbierać obejmują:

  • Nazwisko
  • Adres e-mail

Możemy również zbierać dane nieosobowe, takie jak adresy IP, typy przeglądarek, systemy operacyjne, strony odsyłające, daty i godziny wizyt oraz inne tego typu dane w celu analizy trendów lub administrowania naszą stroną. Te nieosobiste dane nie identyfikują indywidualnych użytkowników.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje

Dane osobowe zebrane od Ciebie są wykorzystywane do świadczenia usług lub dostarczania produktów, o które prosiłeś lub do innych celów, na które wyraziłeś zgodę, takich jak komunikacja marketingowa związana z naszymi produktami lub usługami. Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe do wewnętrznych celów biznesowych, takich jak analiza trendów użytkowania naszej strony internetowej lub poprawa operacji obsługi klienta.

Udzielanie informacji stronom trzecim

Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych osobom trzecim bez zgody użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne (i) w związku z dostarczaniem produktów lub usług zamówionych przez użytkownika; (ii) gdy jest to wymagane przez prawo; (iii) gdy jest to konieczne dla ochrony przed oszustwami; (iv) gdy jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa; lub (v) gdy jest to konieczne w celu egzekwowania naszych Warunków Umowy.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Podejmujemy odpowiednie kroki w celu ochrony bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych przy użyciu odpowiednich administracyjnych środków fizycznych i technicznych, w tym technologii szyfrowania, jeśli jest to konieczne. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet nie jest w 100% bezpieczna, więc zawsze istnieje pewne ryzyko związane z przekazywaniem Danych Osobowych online.

Dostęp/aktualizacja Twoich Informacji osobistych

Możesz uzyskać dostęp/uaktualnić/poprawić wszelkie nieścisłości w swoich Danych Osobowych, które przechowujemy, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej: [email protected]

Kontakt Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej: [email protected]